سه‌شنبه 20 آذر 1397 810

"فصلنامه مکابیو" در بخش نشریات برگزیده جشنواره ملی حرکت معرفی شد

نشریه انجمن علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی در میان نشریات برگزیده یازدهمین جشنواره ملی حرکت قرار گرفت.

فصلنامه مکابیو گروه مکانیک بیوسیستم در یازدهمین جشنواره ملی حرکت" ویژه انجمن¬های علمی-دانشجویی موفق شد عنوان سوم نشریات برگزیده را به خود اختصاص دهد.
فصلنامه مکابیو به عنوان تنها نشریه دانشکده کشاورزی از زمستان سال 1395 توسط انجمن علمی-دانشجویی مکانیک بیوسیستم به مدیرمسئولی بهنام حسینقلی¬لو دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 94 و سردبیری هانیه صمدی دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی 95 فعالیت خود را آغاز کرد. این نشریه همچنین به عنوان نشریه برگزیده دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شده است.
گفتنی است یازدهمین جشنواره ملی حرکت آبان ماه 97 برگزار شد.