دوشنبه 19 آذر 1397 522

نشست رییس پارک علم و فناوری دانشگاه با اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه با حضور در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی بر لزوم ایده پردازی و حضور فعال دانشجویان این دانشکده در مرکز رشد و سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تاکید کرد.

نشست رییس پارک علم و فناوری دانشگاه با اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

نشستی با حضور دکتر ابراهیمی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه، خانم دکتر محمدی، مهندس حسین زاده و دکتر ریاحی چهاردهم آذرماه در دانشکده منابع طبیعی برگزار شد.
در این نشست تقاضای دانشکده برای سرمایه گذاری در توسعه گلخانه و ایجاد فن بازار برای فروش محصولات گلخانه ای ارائه شد.
همچنین در ادامه، جلسه ای با اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده در محل سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشکده برگزار شد.
در این سلسله جلسات، دانشجویان و اعضای هیأت علمی ترغیب شدند تا با ارائه پروپوزال ها، ایده های خود را برای بررسی و حضور فعال در مرکز رشد و سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بارگذاری نمایند.
همچنین مقرر گردید کلاس های آموزشی توجیهی برای ایده پردازی در رشته های منابع طبیعی و علوم دریایی متعاقباً برگزار شود.
در پایان از آزمایشگاه ها، سالن تکثیر و پرورش آبزیان و گلخانه های دانشکده بازدید به عمل آمد.