دوشنبه 12 آذر 1397 677

گسترش همکاری های علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با نیروگاه حرارتی نکاء

گسترش همکاری های علمی پژوهشی و مطالعات زیست محیطی نیروگاه حرارتی نکا با دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه گسترش می یابد.

گسترش همکاری های علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با نیروگاه حرارتی نکاء

در بازدید رییس نیروگاه حرارتی نکا که دهم آذرماه در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار شد، طرفین بر گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی تاکید کردند.
در این نشست که برخی از اعضای هیأت علمی گروه های زیست دریا، فیزیک دریا و تکثیر و پرورش آبزیان حضور داشتند، در خصوص مشکلات نیروگاه نکاء در حوزه محیط زیست تبادل نظر شد.
همکاری بخش های مختلف نیروگاه حرارتی نکاء در قالب تفاهم نامه، انجام آنالیزهای دوره ای 15 گانه سازمان حفاظت از محیط زیست و نیز حمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری که در زمینه حل مشکلات نیروگاه تنظیم شده باشند، از دستورات مهم این نشست مشترک بود. در این راستا برای حمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری مرتبط با موضوعات نیروگاه، مبلغ 5 میلیون تومان برای مقطع ارشد و 7 میلیون تومان برای رساله دکتری در نظر گرفته می شود.