شنبه 10 آذر 1397 1773

رتبه «برگزیده» دانشگاه در جشنواره کشوری حرکت

دانشگاه تربیت مدرس برای نخستین بار به عنوان دانشگاه برگزیده در حوزه فعالیت‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی کشور شناخته شد.

رتبه «برگزیده» دانشگاه در جشنواره کشوری حرکت

آیین پایانی یازدهمین جشنواره ملی حرکت، هفتم آذر ماه سال جاری با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و جمعی از مسئولان در اصفهان برگزار شد و دانشگاه تربيت مدرس ضمن کسب 9 جایزه دانشجویی برای نخستین بار به عنوان دانشگاه برگزیده در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي کشور معرفي شد.

در این جشنواره، انجمن‌های علمی- دانشجویی معماری و مهندسی عمران موفق به کسب رتبه اول در بخش مسابقه شدند و رتبه سوم در بخش محتوای دیجیتال و بخش نشریه به انجمن‌های علمی دانشجویی فلسفه و مکانیک بیوسیستم رسید.

انجمن‌های علمی دانشجویی جامعه شناسی، طراحی شهری، مهندسی عمران، سیناپس و محیط زیست نیز به عنوان انجمن‌های علمی دانشجویی، شایسته تقدیر کشور شناخته شدند و مورد قدردانی قرار گرفتند.

شايان ذكر است یازدهمین جشنواره ملی حرکت سوم تا هفتم آذر  به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

دانشگاه تربیت مدرس پیش از این در سالهای 1395 و 1396 نیز موفق به کسب دانشگاه «شایسته تقدیر» در حوزه فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی کشور شده بود.