چهارشنبه 7 آذر 1397 717

انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مدرس در حوزه نفت

پارک علم و فناوری مدرس و پارک های علم و فناوری خوزستان، خراسان، فارس و بوشهر با هدف ارتقا مراکز تخصصی و شرکت ‌های فعال درحوزه نفت،گاز و پتروشیمی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم  و فناوری مدرس در حوزه نفت

پارک علم و فناوری مدرس در حاشیه دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان که اول تا چهارم آذرماه در اهواز برگزار شد، با پارک های علم و فناوری خوزستان، خراسان، فارس و بوشهر تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
این تفاهم نامه با هدف ارتقا مراکز تخصصی و شرکت‌های فعال درحوزه نفت،گاز و پتروشیمی، افزایش ارتباطات فناورانه با صنعت نفت و فراهم‌ ساختن بستری به‌ منظور رفع نیازهای صنایع مرتبط با انرژی امضاء شد. همچنین براساس این تفاهم‌نامه،توان پارک‌ها تجمیع شده تا پروژه‌های بزرگتری برای صنعت نفت کشور اجرا شود.