شنبه 19 آبان 1397 1317

برگزاری کارگاه " مدل های نوآورانه کشف دارو؛ پلی بین دانشگاه و صنعت"

پارک علم و فناوری مدرس 22 آبان ماه کارگاه آموزشی "مدل های نوآورانه کشف دارو؛ پلی بین دانشگاه و صنعت" را برگزار می کند.

برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی مدل های نوآورانه کشف دارو؛ پلی بین دانشگاه و صنعت با حضور دکتر الکساندر کراوفورد از ساعت 10 تا 12 روز سه شنبه 22 آبان ماه در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.