شنبه 19 آبان 1397 1972

یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس به همراه رویداد ایده بازار زیستی و نمایشگاه فن بازار زیستی27 آذرماه (روز زیست فناوری دانشگاه) برگزار می شود.

یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه همزمان با هفته پژوهش، روز زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس را با برپایی سه رویداد شامل یازدهمین دوره جایزه بزرگ زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، ایده بازار و فن بازار زیستی، سه شنبه 27 آذرماه در سالن اجتماعات جابرابن حیان برگزار می کند.
بر اساس فراخوان اعلام شده یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، طرح هایی که در راستای مسائل مورد نیاز کشور بوده و در حوزه های مرتبط با زیست فناوری شامل؛ پزشکی، علوم پایه، کشائرزی، منابع طبیعی، مهندسی شیمی و محیط زیست با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است، قابل پذیرش است. همچنین پژوهش باید در ایران انجام گرفته باشد و در خصوص طرح های کاربردی و تولید آزمایشگاهی، تأیید توسط مراجع ذیصلاح ضروری است. همچنین 15 آذرماه به عنوان آخرین مهلت ارسال طرح، تعیین شده است.
بنا بر اعلام مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری، رویداد ایده بازار زیستی، فرصتی برای تقویت ایده پردازی، بیان و انتقال ایده در راستای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار است . ایده بازار زیستی رویدادی دویست دقیقه ای با ارائه های 3 دقیقه ای است و آخرین فرصت ثبت نام برای حضور در این رویداد 15 آذرماه می باشد.
گفتنی است نمایشگاه فن بازار زیستی نیز در راستای معرفی و ارتقاء تولیدات زیستی دانش بنیان در روز زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.