دوشنبه 14 آبان 1397 1184

برگزاری "روز درهای باز دانشگاه" به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و در راستای عمومی سازی علم، درهای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور روز دوشنبه 21 آبان ماه به روی عموم مردم گشوده می شود.

برگزاری

دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی و فناوری در توسعه علمی کشور نقش اساسی و موثر دارند و تعامل هر چه بیشتر آنها و جامعه در تحقق این امر از اهمیت ویژه برخوردار است.
در راستای این مهم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد همزمان با هفته ترویج علم وروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ( 10 نوامبر/ 19 آبان)، در اقدامی هماهنگ در روز دوشنبه 21 آبان ماه درهای همه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به روی عموم مردم، به ویژه دانش آموزان گشوده شود.
این اقدام علاوه بر آشنایی عموم افراد جامعه با دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی موجب افزایش شناخت دانش آموزان با علوم گوناگون می شود، تاثیرات زیادی در فرایند انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی آنان خواهد داشت و موجبات ارتباط نزدیک تر جامعه با مراکز آموزشیس و تحقیقایت را فراهم خواهد ساخت.
برخی از دانشگاه ها و مراکز علمی به مناسبت های گوناگون مانند هفته پژوهش و نیز به منظور آشنایی داوطلبان کنکور قبل از انتخاب رشته تحصیلی درهای خود را به روی عموم گشوده اند، اما امسال هدف این برنامه هماهنگی بین تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است تا زمینه آشنایی و ورود عموم مردم به دانشگاه را فراهم کند.