دوشنبه 14 آبان 1397 1173

ساخت نانوسامانه‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های سیستم عصبی

جمعی از پژوهشگران دانشگاهی و پژوهشگاهی که در میان آنها نام دکتر سید عباس شجاع الساداتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به چشم می خورد؛ نانوسامانه‌ای را طراحی کردند که می‌تواند مانع از ایجاد و یا پیشرفت بیماری‌های سیستم عصبی از قبیل پارکینسون و آلزایمر شود.

ساخت نانوسامانه‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های سیستم عصبی

با توجه به افزایش نرخ ابتلا به بیماری پارکینسون، یافتن روش‌هایی برای درمان و پیشگیری مناسب بسیار حائز اهمیت است. از این‌ رو فرموله کردن داروهای جدید و همچنین یافتن راهی برای رساندن دارو به سلول هدف، به یکی از جدیدترین مباحث در حوزه زیست‌فناوری پزشکی و نانوزیست‌فناوری تبدیل شده است.
در این پژوهش تلاش شده است تا پروتئین آلفاسینوکلئین که در بروز این بیماری نقش مهمی دارد را به روش زیست‌فناوری تولید شود و در مرحله بعد یک نانوسامانه دارورسانی طراحی گردید تا بتوان به کمک آن مولکول کوچک بیکالئین را که اثرات مثبتی در این زمینه دارد، اما ناپایدار بوده و حلالیت بسیار پایینی در محلول‌های آبی دارد، به‌صورت مؤثر به محل تجمعات سمی پروتئینی رسانده شود.
در این پژوهش ابتدا فرموله کردن نانولیپوزوم‌های حاوی بیکالئین به روش فیلم نازک صورت گرفته و در ادامه برای سنجش اندازه و بار نانوذرات و همچنین مشخصه‌یابی و کارآیی آنها از آزمون DLS، DSC، اسپکتروفوتومتری، فلوریمتری، کروماتوگرافی مایع با فشار بالا، روش‌های کشت سلولی و بررسی سمیت سلولی، میکروسکوپ کونفوکال و همولیز گلبول‌های قرمز استفاده شده است.
این تحقیق از سوی دکتر دینا مرشدی و فرهنگ علی‌اکبری از محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، دکتر علی‌اکبر شعبانی و دکتر عباسعلی وفایی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دکتر حسن بردانیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر سید عباس شجاع الساداتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر علی‌اکبر صبوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و محققانی از کشورهای دانمارک و آلمان اجرایی و نتایج آن در مجله‌ Colloids and Surfaces B: Biointerfaces با ضریب تأثیر 3.997 منتشر شد.