دوشنبه 7 آبان 1397 1240

اجرای طرح توانمند سازی صدف برای توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت ورود به بازار کار

شبکه نوآوری تهران با حمایت معاونت علمی و وفناوری ریاست جمهوری، نخستین دوره طرح توانمند سازی صدف را با هدف توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت ورود به بازار کار برگزار می کند.

اجرای طرح توانمند سازی صدف برای توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت ورود به بازار کار

این طرح شامل آزمون ها، مشاوره های خودشناسی، و روانشاختی شغلی، برگزاری 40 ساعت کارگاه و سمینارهای تخصصی و مهارتی، مشاوره های مهارتی شغلی به صورت گروهی، رزومه سازی حرفه ای و ویدئویی، بازدید از زیست بوم نوآوری و فناوری و شرکت های دانش بنیان، شرکت در رویداد ارائه به کارفرما، عضویت در شبکه نوآوری تهران و چند برنامه دیگر می باشد.
شایان ذکر است هزینه برآورده شده این برنامه برای هر نفر بیش از 1 میلیون تومان است که به دلیل حمایت مالی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از این برنامه، تخفیفات ویژه ای برای اعضای بنیاد ملی نخبگان، دانشجویان و نیز افراد تازه فارغ التحصیل در نظر گرفته شده است.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شبکه نوآوری تهران به آدرس tinet.ir مراجعه نمایند.