شنبه 5 آبان 1397 780

سامانه کارآموزی در راستای ارتقای خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی فعالیت می کند

سامانه کارآموزی در راستای ارتقای خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی فعالیت می کند

سامانه کارآموزی در راستای ارتقای خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی فعالیت می کند

با هدف ارتقای کیفی خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی در واحدهای پذیرنده کارآموز، سامانه ملی کارآموزی تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه ها وصنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نشانی اینترنتی http://karamouz.irost.ir فعال است.
این سامانه تاکنون موفق به ایجاد 500000 ظرفیت صنعت برای پذیرش کارآموزان دانشگاه ها شده است که طی این مدت بیش از 55000 جایابی برای دانشجویان سراسر کشور در بخش های فنی و حرفه ای، کشاورزی، علوم انسانی و علوم پایه صورت پذیرفته است.
هم اکنون بیش از 1800 دانشگاه از سامانه ملی کارآموزی برای جایابی دانشجویان خود استفاده می کنند و 14000 موسسه و واحد صنعتی کشور به عضویت سامانه مذکور درآمده اند.
در حال حاضر بانک اطلاعاتی سامانه در حال تکمیل بوده و روزانه تعداد زیادی از شرکت ها و صنایع مختلف به سامانه پیوسته و برای جذب کارآموزان اعلام ظرفیت می کنند.
لازم به ذکر است ثبت نام، عضویت و فعالیت تمام دانشگاه ها و شرکت ها در این سامانه رایگان است.