شنبه 5 آبان 1397 661

"همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال" برگزار می شود

"همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال" با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس 21 تا 23 آبان ماه در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

مدرسه ملی سینمای ایران "همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال" را با حضور اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی این حوزه در پنل های تخصصی شامل؛ سینما در عصر دیجیتال، نظام نمایش و توزیع فیلم در عصر دیجیتال، زیبایی شناسی سینما در عصر دیجیتال، نظارت و کنترل سینما در عصر دیجیتال، شیوه های نوین داستان گویی در سینما و جامعه و تکنولوژی: تحولات و تأثیرات برگزار می کند.