یکشنبه 29 مهر 1397 1517

دکتر سجادی در صفحه گوگل اسکولار خود خطایی ندارد

دکتر فتح الهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن اشاره به این مطلب که دکتر سید مهدی سجادی عضو هیأت علمی دانشگاه فردی سرشناس و کارآمد در حوزه علوم تربیتی است و در پرونده خود خطایی ندارد، اطلاعات خام و اولیه را که توسط ربات جمع آوری می شود و در صفحات گوگل اسکولار(Google Scholar)درج می گردد را فاقد اهمیت در سنجش شخصیت علمی اعضای هیات علمی دانست و گفت: این صفحه ملاک و معیار تصمیم گیری در خصوص ارزیابی فعالیت علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیست و اطلاعات موجود در پرتال دانشگاه مهم است و اگر فردی از روی اطلاعات و مستندات موجود در صفحه گوگل اسکولار، شخصیت علمی اساتید را قضاوت کند، این داوری، یک داوری نادرستی خواهد بود.

دکتر سجادی در صفحه گوگل اسکولار خود خطایی ندارد

دکتر فتح الهی با یادآوری این نکته که اطلاعات در گوگل اسکولار به صورت اتوماتیک توسط ربات جمع آوری و به روزرسانی می شود و در این میان مقالات بر اساس تشابه نام و نام خانوادگی افراد با زمینه های فعالیت علمی متفاوت در کنار هم قرار می گیرند، افزود: نام این عمل را نمی توان سرقت علمی گذاشت و ادعاهایی که بر اساس اینگونه صفحات شکل می گیرد نیز می تواند کاملا نادرست باشد. ما در دانشگاه بر اساس محتوای این قبیل صفحات عمل نمی کنیم و به منظور ارزیابی علمی و برای ترفیع و ارتقاء عضو هیأت علمی بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه داده دانشگاه و پرونده تنظیم شده توسط عضو هیات علمی و تایید شده در مراجع ذی ربط و قانونی اقدام می کنیم.
وی اضافه کرد: در مورد دکتر سید مهدی سجادی نیز هیچگونه سرقت علمی صورت نگرفته و وی در این موضوع مسئولیت سازمانی ندارد، اما از آنجا که افراد جامعه ممکن است بر اساس اطلاعات این قبیل صفحات دچار اشتباه شوند، عضو هیأت علمی مسئولیت اجتماعی دارد که صرفا اطلاعات را اصلاح کند. اعضای هیأت علمی در قبال صفحاتی که خود ایجاد کرده اند و در قبال اطلاعات ارائه شده توسط خود، مسئول هستند و باید آنها را اصلاح کنند. توصیه می شود در مورد صفحاتی مانند گوگل اسکولار نیز که مردم برای آشنایی با افراد به آنها مراجعه می کنند و احتمال راهنمایی اشتباه و انتشار اطلاعات غلط در جامعه وجود دارد و همینطور برای حفظ اعتبار علمی خود و دانشگاه باید اصلاحات لازم انجام شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تصریح کرد: شخصیت علمی عضو هیأت علمی مستقل از اینکه با کدام جریان و طیف سیاسی مجاز و فعال در نظام همکاری می کند، در پایگاه های علمی آنالیز می شود. ادغام شخصیت سیاسی و شخصیت علمی افراد و ایجاد شبهات، عملی نادرست است؛ اینکه کارکرد علمی افراد را به کارکرد سیاسی آنها پیوند دهیم، صحیح نیست و عملکرد دانشگاهیان همواره در چارچوب توان و قابلیت های علمی و بر اساس انصاف و با عدالت ارزیابی شده و سپس در خصوص ارتقاء و ترفیع آنان تصمیم گیری شده است.
دکتر فتح الهی در پایان گفت: دکتر سجادی مستقل از بینش سیاسی و اینکه به کدام طیف سیاسی تعلق دارد، عضو هیأت علمی فعال، کارآمد و خوب دانشگاه است که شاگردان بسیاری را به شایستگی تربیت کرده است. اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس شاخص های علمی، پژوهشی و آموزشی محک زده شده و نسبت دادن این امور به اعضای هیات علمی بدون ارائه ادله کافی، عادلانه نیست.
گفتنی است خبرگزاری دانشجو در 24 مهرماه با انتشار یک خبر، بدون تحقیق اصولی و آکادمیک اتهام سرقت علمی را به عضو هیات علمی دانشگاه به صورت تخریبی نسبت داده بود که توضیحات معاون پزوهش و فناوری دانشگاه در تکذیب این اتهام صورت گرفته است.