شنبه 28 مهر 1397 709

برگزاری نشست "از ایده پردازی تا کارآفرینی" در دانشگاه

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه، نشست "از ایده پردازی تا کارآفرینی" را 30 مهرماه برگزار مي كند.

برگزاری نشست

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری و انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی با همکاری کمیته تحقیقات دانشکده علوم پزشکی در راستای برگزاری سلسله نشست هاي کارآفرینی، نشست از ایده پردازی تا کارآفرینی را روز دوشنبه 30 مهرماه جاری از ساعت 13 تا 15 در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی برگزار می کند.
این نشست با سخنرانی دکتر محمد حسن زاده عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک مدرس با عنوان چهارچوب تجاری سازی ایده فناورانه و سخنرانی دکتر عباس یدالهی عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون اجرایی و پشتیبانی پارک مدرس با عنوان علم تا ثروت برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.
گفتنی است به شرکت کنندگان در این نشست، گواهی نامه ی معتبر ارائه می شود.