چهارشنبه 25 مهر 1397 905

آشنایی با فرصت ها و هسته های پژوهشی در صفحه اینترنتی طرح ارتقاء تراز بین الملل دانشگاه

صفحه اینترنتی طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیأت علمی با فرصت های پژوهشی و نحوه ایجاد هسته های پژوهشی معرفی شد.

آشنایی با فرصت ها و هسته های پژوهشی در صفحه اینترنتی طرح ارتقاء تراز بین الملل دانشگاه

در راستای پروژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارتقای 5 دانشگاه کشور به تراز 200 دانشگاه برتر جهان و پیرو انتخاب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه های هدف و همچنین در راستای طرح تحول راهبردی ، دانشگاه در نظر دارد با اجرای طرح ارتقای تراز بین الملل دانشگاه و انجام اقدامات دارای اولویت در حوزه های مختلف و همچنین تشکیل هسته های پژوهشی پیشرو برای قرار گرفتن در جمع 200 دانشگاه برتر جهان تلاش نماید.
در صفحه طرح ارتقاء تراز بین الملل دانشگاه ضمن آشنایی بیشتر با طرح و اهداف آن، شورای هدایت و نظارت و وظایف آن، شیوه نامه ایجاد هسته پژوهشی، ساختار هسته پژوهشی، هسته های پژوهشی مصوب، فرم پیشنهاد ایجاد هسته، فرم داوری هسته ها و... قابل دسترسی و مطالعه است.
گفتنی است هسته های پژوهشی پیشرو متشکل از حداقل ۳ عضو هیات علمی و تعدادی پژوهشگر پسادکتری و دانشجویان دکتری، برای رسیدن به نتایج کیفی و موثر در ارتقای تراز دانشگاه فعالیت می‌نمایند. مهمترین اهداف کیفی مورد نظر شامل مقاله در مجلات ساینس و نیچر، مقالات ۱ درصد بالای فهرست JCR، ثبت پتنت در آمریکا- اروپا یا ژاپن و تولید نمونه محصول یا دانش فنی دارای مشتری است.
اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند برای کسب آگاهی بیشتر از فعالیت ها و فرصت های پژوهشی مرتبط با هسته های پژوهشی دانشگاه به لینک https://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=11&pageid=28310  مراجعه کنند.