یکشنبه 22 مهر 1397 837

اجرای "رایگان" طرح غربالگری ذهنی با محوریت استرس و تمرکز کودکان و نوجوانان

طرح رایگان غربالگری ذهنی با محوریت استرس و تمرکز برای کودکان و نوجوانان دانشگاهیان به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات از 22 تا 25 مهر ماه اجرا می شود.

اجرای

با توجه به اهمیت روزافزون مراقبت از سلامت ذهن و روان، به ویژه اهمیت این مساله در کودکان و نوجوانان، گروه نوروچلنج از گروه های تحت حمایت پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه ، بر آن است تا با اجرای رایگان طرح غربالگری ذهنی با محوریت استرس و تمرکز برای کودکان و نوجوانان اعضای هیات علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به آن ها جهت ارتقا هرچه بیشتر عملکرد ذهنی فرزندشان کمک کند.
پس از اجرای این طرح، برای کسانی که نیاز به بهبود یا ارتقا داشته باشند، پکیج های ویژه و اختصاصی پیشنهاد خواهد شد.
این طرح در غرفه شرکت چالشگران ادراک ناب، بین دانشکده فنی و سالن شهید چمران، از 22 تا 25 مهرماه انجام می شود.