دوشنبه 2 مهر 1397 1004

عضو هیأت علمی دانشگاه جایزه مقاله سال "انجمن کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه" را دریافت کرد

مقاله عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه برنده جایزه مقاله سال "انجمن کتابداری و اطلاع رسانی اسیا و اقیانوسیه" شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه جایزه مقاله سال

مقاله دکتر محمد حسن زاده مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت و اقتصاد از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه LISSASPAC به عنوان مقاله برتر سال 2017 انتخاب و تقدیر شد.

این جایزه که طی مراسمی در تایلند به دکتر حسن زاده اعطا شد، نخستین دوره اعطای Award سالانه بود که از سال جاری میلادی در برنامه انجمن گنجانده شده است.

گفتنی است انجمن علوم کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.