یکشنبه 1 مهر 1397 757

برگزاری هفتمین فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب میز همکاری‌های ایران و برزیل

هفتمین فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب میز همکاری‌های ایران و برزیل مربوط به ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی (CSTC) با بنیاد تحقیقاتی ایالت سائوپولو (FAPESP) با عنوان SPRINT 2018 برگزار می‌گردد.

برگزاری هفتمین فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب میز همکاری‌های ایران و برزیل

هدف از این فراخوان، شناسایی پتانسیل های موجود برای همکاری های بین الملی در حوزه علوم و فناوری های شناختی بین پژوهشگران برزیلی در ایالت سائوپائولو و محققان ایرانی است. در این چارچوب تبادل پژوهشگران برجسته بین دو کشور ایران و برزیل (ایالت سائوپائولو) به منظور گسترش همکاری ها و هدف گذاری برای توسعه پروژه های تحقیقاتی مشترک مد نظر است.
مهلت ارسال طرح پژوهشی برای این فراخوان تا پایان 97/08/07 می‌باشد.
علاقمندان باید محقق مورد نظر خود را در سایت FAPESP پیدا کرده و طرح پژوهشی خود (با در نظر گرفتن اولویت های اعلام شده در متن فراخوان) را با طرف برزیلی در میان بگذارند.
همچنین طرح مورد نظر بایستی پیش از تاریخ اتمام فراخوان، توسط استاد مربوطه و طرف برزیلی به ترتیب در سایت CSTC با استفاده از کارتابل کاربری اساتید (http://www.cogc.ir) و در سایت FAPESP (www.fapesp.br/sprint/call32018)  ثبت گردد. لازم به ذکر است که درصورت عدم ثبت طرح پژوهشی از سوی یک طرف، درخواست طرح پژوهشی بررسی نخواهد شد.
پژوهشگران علاقه مند به شرکت در این طرح، در صورت وجود هر گونه سوال و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق ایمیل دکتر محمد حسین مقامی (mh.maghami@gmail.com) و دکتر عادل کاشفی (kashefi3136@gmail.com) مستقر در دبیرخانه میز همکاری‌های ایران و برزیل مکاتبه نمایند.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به به سایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی مراجعه و یا در صورت نیاز با دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری دانشگاه داخلی 3207 تماس حاصل نمایند.