شنبه 31 شهریور 1397 1600

دانش آموخته دانشگاه موفق به دريافت جايزه بین المللی از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد شد

فاطمه ‌زهرا احمدی دانش آموخته دانشگاه، موفق به اخذ جایزه بین‌المللی Maternal Health Visionary Award از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد شد.

دانش آموخته دانشگاه موفق به دريافت جايزه بین المللی از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد شد

رساله دکتری فاطمه‌زهرا احمدی، دانش‌آموخته دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن دوستی ایران - اوگاندا، با عنوان «طراحی برنامه درسی سواد سلامت برای دانشجو معلمان بر اساس رویکرد گفت و شنودی و تعیین اثربخشی آن» موفق به اخذ جایزه بین‌المللی Maternal Health Visionary Award از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد شد.
این جایزه در تاریخ 26 شهریور ماه 1397 توسط جویس باندا، اولین رئیس جمهور زن مالاوی، در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به برندگان اعطا شد.
شایان ذکر است این رساله با راهنمایی دکتر محمود مهرمحمدی؛ استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست وقت دانشگاه فرهنگیان و مشاوره دکتر علی منتظری مقدم و خانم ها دکتر گلنار مهران و دکتر جین ولا و همراهی خانم آمنه احمدی انجام شده است.