یکشنبه 25 شهریور 1397 1062

مرکز نوآوری دانشگاه راه اندازی می شود

دکتر فتح الهی در نشست آشنایی اعضای هیأت علمی با مرکز نوآوری از آغاز فرایند تکمیل، تجهیز و راه اندازی مرکز نوآوری در مهرماه سالجاری خبر داد.

مرکز نوآوری دانشگاه راه اندازی می شود

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: دانشگاه تربیت مدرس به منظور تکمیل یک اکوسیستم خلاقیت و نوآوری و فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای حرکت دانشگاه از نسل دوم (دانشگاه پژوهش محور) به سمت نسل سوم و چهارم (دانشگاه کارآفرین و جامعه محور) اقداماتی را آغاز کرده است.
دکتر فتح اللهی ادامه داد: نخستین قدم در این راستا که با حمایت بانک ملت در دانشگاه انجام می شود، تکمیل، تجهیز و راه اندازی مرکز نوآوری است. امیدواریم همکاران و اساتید نیز با تمام توان، پتانسیل و ظرفیت خود نقش آفرینی کنند و بتوانیم با کمک و هم فکری جمعی؛ مرکزی را راه اندازی کنیم که در آینده موجب تعالی اقتصادی جامعه و توسعه اجتماعی شود.