یکشنبه 25 شهریور 1397 974

طراحی فرایندی جدید برای حذف آلاینده دی اکسید گوگرد

پژوهشگران گروه مهندسی فرایند دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه، فرایندی جدید برای حذف آلاینده دی اکسید گوگرد توسعه دادند که در این فرایند توسعه داده شده هیچ گونه زباله نامناسب تولید نشده و طی آن دی اکسید گوگرد به محصول صنعتی گوگرد تبدیل می گردد.

طراحی فرایندی جدید برای حذف آلاینده دی اکسید گوگرد

دي اکسيد گوگرد به عنوان يکي از مهمترين آلودگي هاي هوا و از عامل اصلي ايجاد باران هاي اسيدي، در ساليان اخير و با صنعتي تر شدن کشور مشکلات عمده اي را برای صنایع مختلف کشور ایجاد نموده است.
سید ابراهیم موسوی که این پژوهش در قالب رساله دکتری تخصصی وی انجام شده است در گفتگویی با بیان این مقدمه گفت: در این تحقیق فرایندی جدید برای حذف آلاینده دی اکسید گوگرد توسعه داده شد؛ در فرایند توسعه داده شده هیچ گونه زباله نامناسب در انتهای فرایند تولید نشده و دی اکسید گوگرد را به محصول صنعتی گوگرد تبدیل می گردد.
وی تشریح کرد: در این پژوهش فرایند کاتالیستی حذف آلاینده دی اکسید گوگرد از طریق احیا آن با واکنش دهنده متان و تبدیل آن به محصول گوگرد مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور دو نوع پایه کاتالیست آلومینا و کربن اکتیو استفاده شد. کاتالیست های پایه آلومینا در شش دسته و کاتالیست های پایه کربن فعال در دو دسته ساخته و کاتالیست های ساخته شده با استفاده از تحليلهايXRD ، XRF، BET،FE-SEM ، TG، جذب و دفع نیتروژن و توزیع اندازه حفرات BJH مشخصه یابی شدند.
موسوی اضافه کرد: برای انجام آزمایش های واکنشی راکتور بستر ثابت طراحی و ساخته شد. آزمایش های راکتوری در محدوده دمایی °C800-550 انجام شد. نتایج نشان داد در حالیکه واکنش در شرایط بدون کاتالیست تقریبا انجام نمی شود، استفاده از کاتالیست های ساخته شده میزان تبدیل بسیار بالایی از واکنش را حاصل نمود.
وی ادامه داد: همچنین مشاهدات نشان داد واکنش به شدت وابسته به دما می باشد. نتایج آزمایش های راکتوری از لحاظ میزان تبدیل دی اکسید گوگرد و همچنین انتخاب پذیری برای واکنش مطلوب مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر عوامل سرعت فضایی و نسبت خوراک SO2/CH4 روی فرایند نیز بررسی شد. همچنین آزمایش طول عمر کاتالیست های بهینه در بازه زمانی 20 ساعت انجام و پایداری کاتالیست ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تغییرات ساختاری کاتالیست در کارکرد طولانی مدت به وسیله آنالیز ترموگرامتری بررسی شد.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: در بین دو پایه کاتالیست آلومینا و کربن فعال، کاتالیست های آلومینا به سبب پایداری طولانی مدت، عملکرد بهتری از خود نشان دادند.
گفتنی است این پژوهش با راهنمایی دکتر حسن پهلوان زاده عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی انجام شده است.