چهارشنبه 14 شهریور 1397 745

مقاله پژوهشگر جوان دانشگاه به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ICCE روسیه برگزیده شد

مقاله عضو هیأت علمی جوان دانشگاه به عنوان مقاله برتر کنفرانس بین المللی حفاظت خاک و آب - روسیه انتخاب شد.

مقاله پژوهشگر جوان دانشگاه به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ICCE   روسیه برگزیده شد

مقاله دکتر عبدالواحد خالدی درویشان عضو هیأت علمی گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه، در
دومین دوره مسابقات انتخاب مقاله برتر پژوهشگران جوان ( زیر 40 سال) کنفرانس بین المللی ICCE -2018 معرفی شد و انجمن جهانی حفاظت خاک و آب از وی با اهدای لوح و جایزه ی نقدی تقدیر کرد.
این مقاله در قالب رساله دکتری تخصصی مازیار محمدی با راهنمایی دکتر عبدالواحد خالدی و با مشاوره دکتر نادر بهرامی فر انجام و در قالب سخنرانی توسط دکتر خالدی در کنفرانس ICCE روسیه ارائه شد.
کنفرانس بین المللیIYFSWC/ICCE از 27 تا 31 آگوست 2018 در مسکو برگزار شد.