یکشنبه 11 شهریور 1397 1348

تولید بیوروانکار به کمک فناوری پیشرفته راکتور جریان نوسانی

پژوهشگران گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه با استفاده از روغن پسماند خوراکی موفق به تولید بیوروانکار به کمک فناوری پیشرفته راکتور جریان نوسانی شدند.

تولید بیوروانکار به کمک فناوری پیشرفته راکتور جریان نوسانی

بیوروانکارها نسل جدیدی از روانکارها هستند که از اصلاح شیمیایی روغن های حاصل از زیست توده بدست می آیند و یکی از حلقه های بسیار مهم و اساسی در زنجیره محصولات تولید شده در بیوپالایشگاه ها و همچنین منبعی پایدار برای آینده صنایع روانکار به شمار می روند. مسعود دهقانی که این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی انجام شد، با بیان این مقدمه گفت: در این تحقیق راکتور آزمایشگاهی ناپیوسته جریان نوسانی به منظور شدت بخشی فرآیند تولید بیوروانکار طراحی، ساخته و ارزیابی شد.
وی افزود: برای این منظور از واکنش ترانس استریفیکاسیون دو مرحله ای برای تولید تری متیلول پروپان استر (بیوروانکار) از روغن پسماند آشپزخانه به عنوان ماده اولیه مقرون به صرفه استفاده گردید.
دهقانی تشریح کرد: مرحله اول واکنش تبدیل تری گلیسیرید به متیل استر بود که مقادیر پارامترهای بهینه برای بیشینه سازی بازده واکنش متیل استر به صورت فرکانس نوسان Hz 1/4 ، فاصله بین بفل 5 سانتی متر و دمای واکنش 60 درجه سانتی گراد توسط نرم افزار بهینه سازی گزارش شد. مقدار بازده واکنش متیل استر در شرایط بهینه و زمان واکنش ثابت 5 دقیقه برابر 9/81 درصد بدست آمد. همچنین مقادیر پارامترهای عملکردی بهینه به منظور بیشینه سازی بازده واکنش بیوروانکار و کمینه سازی انرژی مصرفی سامانه به صورت فرکانس نوسان Hz 6/3 ، فاصله بین بفل 5 سانتی متر، نسبت مولی TMP به متیل استر 4 و مقدار کاتالیست پتاسیم کربنات 1% ( از وزن متیل استر) حاصل شد. در شرایط بهینه تعیین شده و زمان واکنش 30 دقیقه، بازده واکنش 33/83 درصد و انرژی مصرفی سامانه KJ/Lit 503 بدست آمد.
وی گفت: نتایج در پایان نشان داد که مشخصات فیزیکوشیمیایی بیوروانکار تولید شده از روغن پسماند خوراکی مطابقت بسیار خوبی با استاندارد ISO VG10 مربوط به روغن های پایه روانکار دارد و می تواند به عنوان منبع روغن پایه روانکار مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است این پژوهش با راهنمایی دکتر برات قبادیان عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه انجام شده است.