یکشنبه 28 مرداد 1397 950

برگزاری مجمع اتحادیه انجمن های علمی- دانشجویی معماری کشور

مجمع اتحادیه انجمن های علمی- دانشجویی معماری کشور، پنجم شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری مجمع اتحادیه انجمن های علمی- دانشجویی معماری کشور

مجمع اتحادیه انجمن های علمی- دانشجویی معماری کشور، روز دوشنبه پنجم شهریورماه با حضور صاحبنظران و کارشناسان حوزه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار می شود.
بنابر دستورالعمل، مجمع عمومی اتحادیه‌ها با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی یک حوزه علمی و تخصصی برگزار می‌شود. هر انجمن علمی صاحب حق رای در مجمع خواهد بود که نماینده آن انجمن علمی (دبیر یا عضو شورای مرکزی در صورت عدم حضور دبیر) با به همراه داشتن معرفی‌نامه از دانشگاه در مجمع حضور خواهد یافت. اگر در یک دانشگاه بیش از یک انجمن علمی در آن حوزه تخصصی مجوز فعالیت داشته باشد، از هر انجمن علمی مستقلا یک نفر اجازه حضور در مجمع خواهد داشت.