شنبه 27 مرداد 1397 1232

موفقیت عضو هیات علمی دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت اساتید دانشگاه‌های کشور

دکتر عالیه کرد زعفرانلو، عضو هیات علمی گروه زبان‌شناسی به مرحله سراسری دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید دانشگاه‌های کشور راه یافت.

موفقیت عضو هیات علمی دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت اساتید دانشگاه‌های کشور

این عضو هیات علمی دانشگاه در رشته ترتیل خواهران و به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس در مرحله سراسری این جشنواره حضور خواهد یافت.
در مرحله منطقه‌ای این دوره از جشنواره اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان تهران در رشته های مختلف آوائی و معارفی شرکت کرده بودند.