یکشنبه 17 تیر 1397 665

برگزاری سخنرانی علمی با حضور "پروفسور گریت ورند" در دانشکده علوم پایه

سخنرانی علمی با موضوع" ابزار بیوانفورماتیکی برای پیشگویی ویژگی های پروتئین و طراحی محاسباتی دارو" بیستم تیرماه جاری در دانشکده علوم پایه برگزار می شود.

برگزاری سخنرانی علمی با حضور

انجمن های دانشجویی بیوانفورماتیک و بیو فیزیک دانشگاه با هدف تبادل اطلاعات و آشنایی تیم های دو دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه رادبود هلند، جلسه سخنرانی ابزار بیوانفورماتیکی برای پیشگویی ویژگی های پروتئین و طراحی محاسباتی دارو" را با حضور پروفسور گریت ورند برگزار می کند. این سخنرانی ساعت 14 روز چهارشنبه 20 تیرماه در سالن همایش دانشکده علوم پایه برگزار می شود.
گفتنی است پروفسور گریت ورند از دانشگاه رادبود کشور هلند دارای تخصص ویژه بیوانفورماتیک ساختاری است.