شنبه 9 تیر 1397 1540

ستاد توسعه زیست فناوری برنامه های حمایتی خود از سرآمدان این حوزه را اعلام کرد

گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، با هدف تشویق، حمایت و تجلیل از برترین های حوزه زیست فناوری، برنامه های حمایتی خود از سرآمدان و فعالان این حوزه را اعلام کرد.

ستاد توسعه زیست فناوری برنامه های حمایتی خود  از سرآمدان این حوزه را اعلام کرد

بر این اساس مطابق آئین نامه های حمایتی موجود در 11 مورد شامل؛ حمایت از پژوهشگران برتر در حوزه زیست فناوری، حمایت از پژوهشگران برتر جوان در حوزه زیست فناوری، حمایت از مراکز پژوهشی برتر در حوزه زیست فناوری، حمایت از مقالات حوزه زیست فناوری، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد در حوزه زیست فناوری، حمایت از رساله های دکتری در حوزه زیست فناوری، حمایت از فرصت های مطالعاتی در حوزه زیست فناوری، حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه زیست فناوری، حمایت از اقدامات بین المللی، حمایت از برگزاری نشست های تخصصی و فراخوان های پذیرش طرح های پژوهشی، فرایند دریافت و داوری متقاضیان انجام می شود.
تجلیل از پژوهشگر برتر، پژوهشگر برتر جوان، واحد پژوهشی برتر از جمله برنامه های حوزه ستاد توسعه زیست فناوری می باشد.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.biodc.isti.ir مراجعه نمایند.