یکشنبه 27 خرداد 1397 1302

آخرین مهلت دریافت هزینه بن کتاب دانشجویان اعلام شد

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و دریافت هزینه بن کارت کتاب نمایشگاه در سامانه جامع گلستان از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام شد.

آخرین مهلت دریافت هزینه بن کتاب دانشجویان اعلام شد

بر اساس اعلام معاونت پژوهشی دانشگاه، دانشجویانی که درخواست های خود را در سامانه گلستان برای دریافت هزینه بن کتاب ثبت نموده، اما ارسال نکرده اند یا به دلیل عدم بارگذاری فیش واریز اینترنتی عودت داده شده است؛ حداکثر تا تاریخ 31/03/97 مهلت دارند درخواست های خود را بارگذاری و تیک سبز تایید و ارسال در سامانه را حتما کلیک نمایند. در غیر اینصورت از طرف کارشناس پژوهشی دانشگاه قابل مشاهده و تایید نمی باشد. لذا مسئولیت عدم پرداخت هزینه بن کتاب به عهده خود دانشجو می باشد.