یکشنبه 27 خرداد 1397 2268

درخشش دو دانشجوی دانشگاه در پنجمین جشنواره بین المللی غدیر

در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی غدیر، دو نفر از دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حائز رتبه اول و دوم شدند.

درخشش دو دانشجوی دانشگاه در پنجمین جشنواره بین المللی غدیر

پریسا عسکر سمنانی با عنوان پایان نامه تحلیل و نقد دیدگاه بارآشر درباره نظریه امامت در تفاسیر کهن شیعی به راهنمایی دکتر نصرت نیلساز رتبه نخست در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویی را کسب کرد.
مونا امانی پور نیز با رساله دکتری خود تحت عنوان تبیین و تحلیل نظریه رفاه اقتصادی از دیدگاه حضرت علی (ع) با تاکید بر نظریه های رقیب به راهنمایی دکتر نصرت نیلساز، رتبه دوم در بخش دانشجویی رساله های دکتری را از آن خود نمود.
گفتنی است امسال در سطح ملی و بین المللی بیش از 350 اثر به دبیرخانه جشنوراه ارسال شد که طی این مراسم از 18 برگزیده در حوزه بین المللی و ۱۵ اثر برگزیده دانشجویان داخلی شامل رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مقاله و کتاب تقدیر شد.