شنبه 12 خرداد 1397 1136

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی واحد دانشکده نور افتتاح شد

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی واحد دانشکده نور، 25 اردیبهشت ماه با حضور مسئولان پارک علم و فناوری دانشگاه افتتاح شد.

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی واحد دانشکده نور افتتاح شد

دکتر عباس یداللهی عضو هیات علمی و رییس مرکز رشد دانشکده کشاورزی با توضیحاتی درباره این مرکز اظهار داشت: در حال حاضر 3 شرکت در این مرکز رشد مستقر شده اند که از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده هستند. محل استقرار این مرکز ساختمان آزمایشگاه قدیم دانشکده منابع طبیعی می باشد که از سوی دکتر ریاحی رییس دانشکده در اختیار مرکز رشد قرار داده شد و منبع هزینه آن نیز از پارک علم و فناوری دانشگاه می باشد.
وی افزود: این مرکز، نخستین مرکز رشد منابع طبیعی در کل کشور است و ما تاکنون مرکز رشد تخصصی منابع طبیعی در کشور نداشتیم که امیدواریم این مرکز رشد، به توانمندی فارغ التحصیلان دانشکده منابع طبیعی کمک کند و هسته های فناوری هم بتوانند وارد بازار تولید و فناوری شوند و این امر منجر به تولید و اشتغال در کشورمان شود.
وی تصریح کرد: پارک علم و وفناری مدرس در فهرست چند پارک برتر کشور از نظر میزان اشتغال با هزینه کم قرار دارد.