دوشنبه 7 خرداد 1397 1876

دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه های دارای بیشترین تعداد پایان نامه قرار گرفت

بنا بر اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 52 هزار و ۳۶۳ پایان‌نامه و رساله در سال 96 در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌، به ثبت رسیده است که دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز بیشترین آمار را در بین دانشگاه های کشور در ثبت پایان نامه به خود اختصاص داده است.

دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه های دارای بیشترین تعداد پایان نامه قرار گرفت

بیشترین پایان‌نامه‌های ثبت شده در سامانه ثبت مربوط به گروه علوم انسانی با بیش از ۲۲ هزار رکورد بوده و پس از آن به ترتیب گروه فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر و علوم پزشکی و دامپزشکی قرار دارند.
در این میان، بیش از ۴۶ هزار و ۹۶۷ پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و ۴ هزار و ۶۳۴ پایان‌نامه در مقطع دکتری بوده است که دانشجویان بیش از ۳۲۴ موسسه اقدام به ثبت پایان‌نامه‌های خود در این سامانه می‌کنند.
گفتنی است بنا بر اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، تبریز، تربیت مدرس، پیام نور استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به ترتیب بیشترین آمار را در بین دانشگاه‌های کشور در ثبت پایان‌نامه به خود اختصاص داده‌اند.