شنبه 5 خرداد 1397 2513

برنامه 5 ساله مدیریت سبز دانشگاه بزودی اعلام می شود

شانزدهمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه دوم خردادماه با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

برنامه 5 ساله مدیریت سبز دانشگاه بزودی اعلام می شود

در ابتدای این نشست دکتر فصیح پور دبیر شورای راهبری مدیریت سبز در سخنانی اظهار داشت: مبلغ 500 میلیون اعتبار مدیریت سبز مربوط به سال گذشته از سوی وزارت علوم به دانشگاه اختصاص یافت که ما سعی می کنیم این اعتبار برای اقدامات آینده دانشگاه شامل نصب کنتورها، آبیاری فضای سبز، ادامه پروژه فاضلاب دانشکده کشاوزی، معاینه فنی موتورخانه ها، پرداختی به پیمانکار فاضلاب پردیس مرکزی، خرید سطل های زباله جهت تفکیک زباله تر و خشک ، امور فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز و فاز اول سلول های خورشیدی هزینه گردد.
وی افزود: طی نامه ای از سوی وزارت علوم، دانشگاه ها باید برنامه امسال و برنامه 5 ساله خود در حوزه مدیریت سبز را تا 31 خرداد ماه ارائه کنند که در این راستا هر کمیته باید برنامه های مربوط به حوزه خود را تدوین و برای برنامه 5 ساله نیز پیشنهاد ارائه دهد تا بتوانیم از وزارت متبوع بودجه لازم را جذب کنیم.
دکتر محمدزاده نایب رییس شورای راهبری مدیریت سبز نیز تاکید کرد: باید اعتبار مربوط به مدیریت سبز را جذب کنیم و هر کمیته برنامه خود را ارائه کند و هر جلسه گزارش انجام یکی از کارهای صورت گرفته در دانشگاه در حوزه مدیریت سبز، ارائه شود.
در ادامه اعضای شورای سبز دانشگاه به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص ارائه برنامه یکساله و 5 ساله کمیته های تخصصی پرداختند.
دكتر صنیعی رییس کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز در خصوص لزوم عملی شدن مصوبات شورای سبز همچون نیروگاه خورشیدی، حفظ و توسعه فضای سبز و درختان چنار، تربیت نیروی متخصص و معاینه فنی موتورخانه ها، مدیرت پسماند و طراحی راهکار اجرایی برای آن و ممیزی انرژی مطالبی را عنوان کرد.
وی یادآور شد: برای سنجش میزان تاثیر اقدامات صورت گرفته، باید شاخص گرایی داشته باشیم تا ببینیم کارهای انجام شده چه میزان اثرگذار بوده است.
وی در خصوص برگزرای کارگاه آموزشی اظهار داشت: بزرگترین نگرانی ما در این زمینه انگیزه پایین حضور در این جلسات است و بهتر است 2 پروژه کلان در هر مدیریت تعریف و در در راستای آن برنامه ارائه شود تا ما هم در آن راستا کارگاه های لازم را برگزار کنیم. کارگاه های آموزشی در حوزه مدیریت سبز باید هم جهت، همسو و هم افزا باشد تا به نتیجه مطلوب برسد.
دکتر موسوی عضو شورای راهبری مدیریت سبز بر لزوم ارائه مرتب گزارش کار هر کمیته در جلسات شورای سبز تاکید و اظهار داشت: این فضا برای دانشگاه مهیاست تا با اقدامات مهم در حوزه مدیرت سبز در جامعه اثر بگذارد.
دکتر مختارانی رییس کمیته تخصصی مدیریت پسماند نیز در خصوص نحوه تشویق دانشجویان برای حضور در کارگاه های مدیریت سبز و اثردهی شرکت در این کارگاه ها در روند تصویب پروپوزال و یا فارغ التحصیلی دانشجویان مطالبی را عنوان کرد.