دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 1709

امکان سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران

با هدف امکان سنجی استفاده از بیو دیزل در خودروهای دیزلی و ارائه روشی مناسب برای استفاده از بیودیزل به صورت ترکیب با گازوییل، طرح پژوهشی امکان سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید.

امکان سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب این طرح پژوهشی، خودروهای دیزل سنگین، موتورهای ثابت و خودروهای غیرجاده ای شناسایی و برای گروه های خودرو، روش استفاده از بیودیزل ارائه شده است.
بررسی امکان سنجی تعداد خودروهای قابل استفاده از بیودیزل در کشور و میزان کاهش آلاینده ها با استفاده از بیودیزل، بررسی هزینه های مختلف استفاده از بیودیزل نسبت به گازوییل و طراحی و ساخت دستگاه بیو دیزل نیمه پیوسته از جمله دستاوردهای این طرح پژوهشی است.
به دلیل اهمیت روز افزون نقش انرژی در جهان از یک طرف و تجدیدناپذیری سوخت های فسیلی و مسائل زیست محیطی ناشی از این دسته از سوخت ها از طرف دیگر، در سال های اخیر سرمایه گذاری و مطالعات چشمگیری به منظور تامین منابع مناسبی از سوخت های جایگزین در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است.
در این میان سوخت های زیستی یکی از مطلوب ترین مواد جایگزین معرفی شده است. به عنوان نمونه، با توجه به قوانین موجود، اتحادیه اروپا موظف شده است تا سال 2020 در حدود 22% از سوخت های مصرفی در موتور خودروهای خود را از طریق سوخت های زیستی تامین کند.
خودروهای استفاده کننده از بیودیزل آلاینده های کمتری را نسبت به دیزل نفتی به محیط انتشار می دهند، اگرچه میزان مسافتی که به ازای مصرف هر گالن سوخت می پیمایند کمتر است. مشكلات عمده موجود در جهان در استفاده از موتورهاي احتراق داخلي (درون سوز) تا به امروز بر روي پاكيزگي محيط زيست، گرمايش زمين و اقتصادي بودن مصرف سوخت بوده است. غلبه بر اين مشكلات به طراحي هاي جديد، تحقيقات و تكنولوژي براي يافتن طرح جديد، توليد موتور جديد يا تغيير تركيبات براي استفاده از سوخت جايگزين به جاي گازوئيل و بنزين، توليد و استفاده از موادي كه به محيط زيست آسيب نرسانند و داراي قدرت و بازده بالايي در مصرف باشند، نياز دارند.
در این تحقیق سعی شده است به مرور و بررسی اهمیت سوخت های زیستی به طور خاص بیودیزل پرداخته شود و جایگاه کشورمان در این صنعت در مقایسه با کشورهای پیشگام مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در انتها پیشنهادهایی برای تولید بیودیزل با توجه به شرایط آب و هوایی، کشاورزی و الگوی مصرف ارایه می شود.