سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1397 851

اطلاعیه تمدید ثبت مدارک بن کارت کتاب دانشجویان در سامانه جامع گلستان

آخرین مهلت برای بارگذاری (Upload) فیش واریز اینترنتی وجه یا بن کارت کتاب با نام ازطریق سامانه جامع گلستان حداکثر تا چهارم خرداد ماه سال جاری تمدید شد.

اطلاعیه تمدید ثبت مدارک بن کارت کتاب دانشجویان در سامانه جامع گلستان

پیرو اطلاعیه معاونت پژوهشی و فناوری، آخرین مهلت برای بارگذاری(Upload) فیش واریز اینترنتی وجه یا بن کارت کتاب با نام ازطریق سامانه جامع گلستان برای دانشجویان کارشناسی ارشد وروی سال95 به بعد و دانشجویان دکتری ورودی سال 93 به بعد حداکثر تا تاریخ 4 خردادماه می باشد.
دانشجویان متقاضی در بارگذاری مدارک در سامانه گلستان از طریق پیشخوان خدمت، گزینه دریافت هزینه بن کتاب را انتخاب نموده وضمن درج فقط شماره حساب ده رقمی بانک تجارت به نام خود یا اقوام درجه یک، گزینه ارسال سند پرداخت هزینه را انتخاب و پس از
آپلود مدارک، گزینه اعمال تغییرات را انجام داده و درپایان تیک تایید نهایی را انتخاب نمایند بطوری که از طریق انتخاب گزینه مشاهده، مدارک بارگذاری شده برای آن ها هم قابل مشاهده باشد.
دانشجویانی که مدارک خود را بارگذاری نموده اما تایید نهایی را انجام نداده باشند از طریق کارشناس پژوهشی دانشگاه قابل مشاهده نبوده و امکان تایید وجود ندارد.
از وارد نمودن شماره کارت بجای شماره حساب جدا خودداری شود. چنانچه شماره حساب نه رقمی است عدد صفر قبل از شماره حساب درج شود.
کلیه نواقصی که از طرف کارشناس پژوهشی دانشگاه شامل عدم بارگذاری مدارک یا درج شماره حساب اشتباه در سامانه، عودت شده است پس از اصلاح توسط دانشجو، مجددا قابل ارسال می باشد.
زمان واریز هزینه بن کارت کتاب به حساب دانشجویان ثبت نام نموده در سامانه گلستان، متعاقباً اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است فقط دانشجویان ورودی های فوق بر اساس سنوات تحصیلی می توانند در سامانه گلستان مدارک خود را تنها یکبار بارگذاری نمایند، لذا در درج اطلاعات و بارگذاری آن دقت لازم صورت گیرد.