یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 1222

دانشگاه تربیت‌مدرس؛ میزبان نخستین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی

نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی به همت اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور برگزار می‌شود.

دانشگاه تربیت‌مدرس؛ میزبان نخستین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی

نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی سه‌شنبه و چهارشنبه، 18 و 19 اردیبهشت ماه 97 از ساعت 9 الی 20 همراه با اکران فیلم‌های مستند در دانشکده علوم انسانی برگزار می‌شود.
محورهای سمپوزیوم شامل: «دانشگاه و منطق بازار: خصوصی‌سازی/پولی‌سازی دانشگاه‌ها و تجربه زیسته دانشجویان، تفاوت تجارب دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، محتوای آموزشی، بازار کار و بحران اشتغال، جهانی‌شدن و دانشگاه، خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات، خودگردانی دانشگاه، بدهکارسازی دانشجویان و حیات دانشگاهی، موقتی‌سازی اعضای هیات علمی، تجربۀ زیستۀ دانشجویان از طرح کارورزی، تجربه‌نگاری از کار هنگام تحصیل، سیاست «دانشگاه کارآفرین»؛ ملزومات و عواقب آن»، «جامعه و میدان دانشگاهی: زیست شبانه دانشجویان، اعتماد اجتماعی میان/نسبت به دانشجویان، اعتقادات دینی نزد دانشجویان، رابطۀ مرکز، پیرامون و محرومیت، تجربه زندگی در خانه‌های دانشجویی، مدرنیزاسیون دانشگاه در ایران، جایگاه دانشگاه در نظام اجتماعی ایران، دانشجویان در شبکه‌های مجازی،‌ جنسیت و نظام آموزشی، آسیب‌های اجتماعی دانشجویان (خودکشی، اعتیاد و...)، رسالت اجتماعی دانشگاه، مدرک‌گرایی و منزلت اجتماعی، دانشگاه و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی، دانشجویان و مطالبات صنفی و دانشگاه و اقلیت‌ها (قومی-مذهبی)» است.
«دانشگاه و عرصه سیاست، پدیدارشناسی تجربه کنشگری دانشجویان، شهروندی دانشگاهی و حقوق دانشجویان، رابطه دولت و دانشگاه، فرایند تصمیم‌سازی و استقلال دانشگاه، تبعات سیاست بومی‌گزینی، ساخت قدرت در حیات دانشگاهی»، «کلاس درس و محیط دانشگاه: کشاکش تصورات و واقعیات، تبعیض، نابرابری و آرایش طبقاتی، تقلب علمی، دانشگاه و تجارب عاطفی، مکانیسم‌های جذب هیات علمی، فضا-زمان در دانشگاه، ارزش‌ها در فضای رسمی و غیررسمی، دانشگاه و مسئله نخبگی، تشکل‌زدایی و زوال فعالیت‌های جمعی و بی‌انگیزگی و جدیت‌زدایی در کلاس درس»، «خوابگاه: سیاست‌های کنترلی و مراقبتی، تجربه دانشجویان از تبعات برون‌سپاری خدمات رفاهی، شکاف زندگی عمومی و خصوصی، پیامدهای پراکنده‌سازی جغرافیایی خوابگاه‌ها و چگونگی مصرف اوقات فراغت» از دیگر محورهای این سمپوزیوم محسوب می‌شوند.
دکتر آصف بیات از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه علوم انسانی نیز در افتتاحیه این مراسم حضور خواهد داشت.