یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 1483

سمینار تخصصی صلح مثبت با حضور سفیر فنلاند در دانشگاه برگزار شد

سمینار تخصصی صلح مثبت به همت گروه روابط بین الملل با مشارکت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، دهم اردیبهشت ماه در سالن دکتر میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

سمینار تخصصی صلح مثبت با حضور سفیر فنلاند در دانشگاه برگزار شد

در حاشیه برگزاری این سمینار هیاتی آکادمیک از دانشگاه تامپره فنلاند نیز از دانشگاه بازدید کردند.
در پی بازدید دکتر لیزا لاکسو رئیس دانشگاه تامپره فنلاند در ژوئن سال 2017 از دانشگاه تربیت مدرس و ملاقات با رییس دانشگاه و ابراز تمایل طرفین برای همکاری دو دانشگاه، گروه روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی با شناسایی زمینه‏های همکاری و برقراری ارتباط با دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه مزبور، ابتکار برگزاری "سمینار صلح مثبت" با انستیتو تحقیقات صلح دانشگاه تامپره را مطرح و پس از توافق طرفین، مقرر شد ضمن برگزاری یک سمینار تخصصی، مذاکرات دو دانشگاه به منظور تمهید مقدمات همکاری نیز صورت گیرد.
در همین راستا پروفسور وایرینن، رئیس انستیتو تحقیقات صلح دانشگاه تامپره و دکتر ویلکمن، مدیر آموزش دانشکدۀ علوم اجتماعی و نمایندۀ این دانشگاه به مدت سه روز از نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه میهمان دانشگاه تربیت مدرس بودند.
در این چارچوب 10 اردیبهشت، نشست مشترکی در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید و طی آن، معرفی دو دانشگاه و مذاکرات مقدماتی همکاری بین دانشگاهی با حضور دکتر سعیدی رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، دکتر ضمیر نمایندۀ واحد بین الملل دانشگاه، دکتر تمجید عضو هیات علمی گروه نانو زیست فناوریِ دانشکدۀ علوم زیستی و دکتر موسوی شفائی مدیر گروه روابط بین الملل دانشکدۀ علوم انسانی با هیات فنلاندی انجام شد و زمینه های همکاری بررسی گردید.
طبق برنامه پیش بینی شده، سمینار صلح مثبت با حمایت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، دانشکدۀ علوم انسانی، انجمن دانشجویی روابط بین الملل، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران و معاونت فرهنگی دانشگاه، از سوی گروه روابط بین الملل 10 اردیبهشت برگزار شد.
این سمینار با حضور دکتر احمدی رییس دانشگاه و کیو نوروانتو سفیر فنلاند در ایران، افتتاح شد و در ادامه سخنرانان سمینار به طرح مباحث خود دربارۀ موضوع صلح مثبت پرداختند.
پس از پایان سمینار، مذاکراتی در خصوص موضوعات مشخص همکاری بین دانشگاهی در محل دانشکدۀ علوم انسانی انجام شد و با تعیین محورهای همکاری، تفاهم همکاری بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تامپره فنلاند امضا گردید و مقرر شد طرفین اقدامات لازم برای نهایی شدن تفاهم نامه و اجرای مفاد آن را پی گیری کنند.