دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 1558

چهارمین جنس نادر از نماتدها در کشور کشف و شناسایی شد

یک تیم تحقیقاتی از دانشکده کشاورزی دانشگاه موفق به کشف چهارمین جنس نادر از نماتدها در کشور شد.

تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر مجید پدرام عضو هیات علمی گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، موفق به کشف و توصیف چهارمین جنس نادر از نماتدها از کشور شد. این جنس Basilaphelenchus از کمیاب ترین جنس های جانوری بوده و از ذخایر ژنتیکی کشور محسوب می شود.
از زمان تأسیس رشته گیاه پزشکی در ایران تاکنون، تنها 5 جنس از نماتدها از کشورمان کشف و توصیف شده اند که یک مورد توسط محققین دانشگاه تهران در سال 1972 و چهار مورد دیگر توسط تیم تحقیقاتی دکتر پدرام کشف و معرفی شده است.
گفتنی است جنس اخیر (Basilaphelenchus ) در همکاری با محققین دانشگاه فلوریدا و مرکز تحقیقات جنگل کشور ژاپن کشف و سه جنس دیگر با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه های اسپانیا و مرکز تحقیقات انگل شناسی کشور انگلستان کشف و منتشر شده است.