شنبه 8 اردیبهشت 1397 1425

برگزاری همایش پیاده روی بهارانه در دانشگاه

همایش پیاده روی بهارانه دانشگاهیان تربیت مدرس در محوطه دانشگاه برگزار می شود.

برگزاری همایش پیاده روی بهارانه در دانشگاه

مرکز تربیت بدنی دانشگاه، همایش پیاده روی بهارانه دانشگاهیان را روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار می کند.