شنبه 8 اردیبهشت 1397 2778

نحوه دریافت هزینه ثبت نام یارانه ای بن کارت کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب

نحوه دریافت هزینه ثبت نام یارانه ای بن کارت کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب در سامانه جامع گلستان اعلام شد.

نحوه دریافت هزینه ثبت نام یارانه ای بن کارت کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب

بر اساس اعلام معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه؛ دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال95 به بعد ودانشجویان دکتری وروی سال 93 به بعد که در سایت www.tibf.ir برای دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت حضوری یا غیر حضوری ثبت نام نموده اند، برای دریافت هزینه بن کتاب، فیش واریز اینترنتی وجه و بن کارت کتاب را درسامانه جامع گلستان ازطریق پیشخوان خدمت گزینه دریافت هزینه بن کتاب، بارگذاری(Upload) نمایند.
لازم به توضیح است مدت زمان ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه تا پایان برگزاری نمایشگاه کتاب و حداکثر تا تاریخ 25/02/96 می باشد. زمان واریز مبلغ به حساب دانشجویان ثبت نام نموده در سامانه، متعاقباً اعلام خواهد شد. ضمنا فقط شماره حساب ده رقمی بانک تجارت در سامانه گلستان درج شود.
لازم به یادآوری است فقط دانشجویان ورودی های فوق بر اساس سنوات تحصیلی می توانند در سامانه گلستان مدارک خود را تنها یک بار بارگذاری نمایند، لذا در درج اطلاعات و بارگذاری آن دقت لازم را داشته باشند.
دانشجویانی که به هر دلیل نتوانستند در سایت نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت اینترنتی ثبت نام نمایند، می توانند به صورت حضوری از طریق بانک شهر مستقر در نمایشگاه ثبت نام نموده و بن کارت خود را دریافت نمایند.