سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1397 1310

اعلام جزئیات برگزاری چهارمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

جزئیات چهارمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم که چهارشنبه 5 اردیبهشت در سالن شهید چمران دانشگاه برگزار می‌شود، اعلام شد.

اعلام جزئیات برگزاری چهارمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

چهاهمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم چهارشنبه 5 اردیبهشت در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس به همت دانشگاه بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
دکتر علی یزدیان عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر این همایش در گفتگویی با اعلام این مطلب گفت: این همایش ساعت 9 افتتاح خواهد شد. ابتدا از ساعت 11:30 الی 13 مقالات مصادیق «آیات» در عبارت «ان فی ذلک لآیات» در آیه 33 سوره شوری با رویکرد پدیده‌شناسی و علوم طبیعی، تبیین قرآن کریم بر مخاطره خشکسالی در نظام کیفر و پاداش، نقد دلالت آیه 88 نمل بر اعجاز علمی با رویکرد نقد کتاب نقد قرآن سها و فرهنگ کسب و کار در قرآن به مثابه اعجاز محتوایی ارائه خواهد شد.
وی افزود: در بخش بعدی از ساعت 14 الی 15:30 مقالات اعجاز علمی و بررسی رنگ واژه‌های موجود در قرآن بر اساس سلسله مراتب جهانی رنگ واژه‌ها، رویکرد زبان شناسی‌شناختی تحلیل زبان‌شناختی استعاره‌های جزءهای بیست تا سی قرآن مجید، تحلیل موضوعی داده های قرآنی در مقیاس کلمه با استفاده از مدل احتمالی LDA و کاربرد مدل هم‌آیی لغوی داده‌های قرآنی در تعیین مشابعت معنایی و انجمنی کلمات در ساختار فضای بُرداری فرا بعدی ارائه خواهد شد.
در بخش پایانی و از ساعت 16 الی 18 مقالات مباحث نظری اعجاز واکاوی وجه اعجاز قرآن بر اساس روایت ابن سکیت از امام هادی(ع) بررسی خواهد شد. در این بخش مقالات تبیین قرآن به قرآن در واژگان علم أعجمی (معرفی یکی از وجوه جدید اعجاز قرآن)، تبین وجه اعجاز قرآن کریم در مکاتب اسلام ارائه می‌شود.