چهارشنبه 29 فروردین 1397 1331

کشف یک خانواده جدید از کنه ها توسط محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

نتایج پژوهش محققان گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی منجر به شناسایی یک خانواده جدید از کنه ها در ایران شد.

کشف یک خانواده جدید از کنه ها توسط محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

طی یک کشف بسیار نادر توسط محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه یک خانواده جدید از کنه ها در ایران (استان هرمزگان) و آمریکا (ایالت فلوریدا) شناسایی و در مقاله ای در نشریه Journal of the Linnean Society Zoological با ضریب تأثیر 7% و جایگاه 2/71 در لیست مجلات گروه جانورشناسی توصیف شده است.
این کنه ها انگل های تخصص یافته سوسک های آبزی خانواده Dytiscidae هستند.
این کشف بسیار ارزشمند بار دیگر نشان داد اقلیم کشورمان از غنای اکولوژیک و تنوع گونه ای بسیار بالایی برخوردار است.
گفتنی است مقاله مذکور حاصل بخشی از رساله عبدالعظیم مرتضوی دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی به راهنمایی دکتر حمیدرضا حاجی قنبر است که با همکاری دکتر لیندکوئیست محقق برجسته کانادایی انجام شده است.