دوشنبه 27 فروردین 1397 1432

دستگاه تست قند خون به روش غیرآنزیمی در دانشگاه طراحی و ساخته شد

محققان بخش مهندسی مواد دانشگاه توانستند پس از تدوین دانش فنی لازم، نسبت به طراحی و ساخت کیت کامل سنسور غیر آنزیمی گلوکز (دستگاه تست قند خون) اقدام کنند. نتایج این طرح پژوهشی نشان داد، کیت ساخته شده از دقت و صحت بالایی برخوردار بوده و با نمونه های تجاری موجود در بازار قابل مقایسه است.

دستگاه تست قند خون به روش غیرآنزیمی در دانشگاه طراحی و ساخته شد

دستگاه تست قند خون مذکور به علت دارا بودن جریان های آمپرمتری بالا، نسبت به سنسورهای آنزیمی حساسیت بالاتری دارد که امکان استفاده از آن را برای تعیین قند خون از آب دهان و اشک چشم فراهم می کند که مراحل تحقیقاتی آن در حال تکمیل است.
این طرح تحقیقاتی به سفارش بخش طرح های نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت و به سرپرستی دکتر حمید دلاوری حسن کیاده استادیار گروه نانو مواد دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.
گفتنی است در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان برای واردات کیت های تست قند خون هزینه شده است.