دوشنبه 21 اسفند 1396 1176

کارگاه الکتروفیزیولوژی 'پچ کلمپ' درحوزه علوم اعصاب شناختی برگزار می شود

گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه، اردیبهشت سال آینده کارگاه تخصصی الکتروفیزیولوژی 'پچ کلمپ' در حوزه علوم اعصاب شناختی را برگزار می کند.

کارگاه الکتروفیزیولوژی 'پچ کلمپ' درحوزه علوم اعصاب شناختی برگزار می شود

گروه فیزیولوژی دانشگاه با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، کارگاه تخصصی الکتروفیزیولوژی 'پچ کلمپ' را به منظور آشنایی بیشتر با تکنیک 'پچ کلمپ' و افزایش بهره وری تجهیزات الکترو فیزیولوژی به مدت پنج روز از شانزدهم تا بیستم اردیبهشت ماه سال 97 برگزار می کند.
تکنیک (patch clamp) 'پچ کلمپ' امکان مطالعه حوزه علوم اعصاب شناختی در سطح یک سلول مغزی را برای دانشمندان امکان پذیر کرده است و ابداع کنندگان این تکنیک موفق به دریافت جایزه نوبل شدند. با این تکنیک می توان تغییرات الکتریکی نورون های مغز را مورد بررسی و مطالعه قرار داد و یکی از ویژگی های آن تولید پتانسیل عمل زبان ارتباطی نورون های مغزی با یکدیگر می باشد.
در برخی از اختلالات شناختی در مغز، تغییراتی در ویژگی های الکتریکی سلول ها رخ می دهد که از طریق تکنیک 'پچ کلمپ' می توان تاثیر داروها و مواد را در سطح یک سلول مورد مطالعه قرار داد.
کنکاش و مطالعات تحقیقی در ارتباط با بسیاری از اعمال شناختی نیازمند مکانیسم ها و زیرساخت های بسیار است و برخورداری از محققان خبره و با تجربه و همچنین تجهیزات در حوزه الکتروفیزیولوژی ضروری است. درحال حاضر چندین مرکز در کشور به تجهیزات و امکانات الکترو فیزیولوژی 'پچ کلمپ' مجهز هستند.
کار با این تکنیک به تجربه و تخصص بالایی نیاز دارد. از این رو به منظور افزایش بهره وری چنین تجهیزات ارزشمندی و هم اندیشی اساتید و خبرگان این حوزه، این کارگاه تخصصی با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می شود و آخرین تجربیات و دانش در زمینه امکان مطالعه حوزه علوم اعصاب شناختی در سطح یک سلول مغزی در اختیار محققان و علاقه مندان قرار می گیرد.
گفتنی است، در این کارگاه تخصصی 70 نفر از دانشجویان دکتری، پسادکتری و استادیاران جوان زیر نظر اساتید مجرب حوزه الکتروفیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پروفسور 'السدر گیب' استاد دانشگاه UCLلندن به مدت پنج روز از شانزدهم تا بیستم اردیبهشت ماه به صورت تئوری و عملی آموزش می بینند.