سه‌شنبه 8 اسفند 1396 2014

نخستین نشست "واکاوی آمایش سرزمین با محوریت آب"

اولین نشست از سلسه نشست های واکاوی آمایش سرزمین با محوریت آب روز سه شنبه 15 اسفندماه در دانشگاه برگزار می شود.

نخستین نشست

نشست تخصصی انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس با همکاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، روز سه شنبه 15 اسفند ماه ساعت 14:30 الی 17 در سالن میرحسنیدانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
در این نشست دکتر محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضرورت توجه به ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی در برنامه ریزی توسعه سرزمین با تاکید بر منابع آب و مهندس علیرضا رحمت نیا معاون امور آمایش برنامه ریزی و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص مطالعات صورت گرفته در آمایش منابع آب سخنرانی خواهند کرد.
همچنین دکتر صدیقه ترابی مشاور معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مجری طرح مطالعاتی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران درباره برآورد نیاز آبی صنایع و معادن تا افق 1450 با رویکرد آمایشی، دکتر مجتبی نوری مدیر تحقیقات سازمان مدیرت منابع آب ایران درخصوص ضرورت انجام تحقیقات منابع آب در حوزه آمایش سرزمین و دکتر محمدرضا شهبازبگیان (دبیر پنل) عضو هیات علمی گروه آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس در خصوص رویکرد سیستمی در تحلیل تاب آوری و آمایش منابع آب به سخنرانی خواهند پرداخت.
گفتنی است ورود برای عموم آزاد و برای شرکت کنندگان گواهی حضور از طرف انجمن صادر می شود.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 09140691469 تماس حاصل نمایند.