شنبه 21 بهمن 1396 2412

رتبه سوم برای دانشگاه تربیت مدرس در نظام رتبه بندی سایماگو

دانشگاه تربیت مدرس در آخرین رتبه بندی نظام سایماگو، موفق به کسب رتبه سوم بین دانشگاهها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 2017 شده است.

رتبه سوم برای دانشگاه تربیت مدرس در نظام رتبه بندی سایماگو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، نظام رتبه‌ بندی سایماگوThe SCImago Institutions Rankings توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا اداره می‌شود که براساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس آن‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.
جایگاه جهانی دانشگاه تربیت مدرس نیز بین کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسات علمی و مراکز پژوهشی، 469 می باشد.
این رتبه‌بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه ‌ها و موسسات پژوهش محور در جهان است.
بر اساس آخرین ویرایش این نظام؛ دانشگاه تهران با رتبه جهانی 366 توانسته رتبه اولین مرکز آموزشی و پژوهشی داخل کشور را کسب کند و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، شریف و امیرکبیر رتبه های بعدی را در سطح ملی و به ترتیب رتبه های 404، 469، 473 و 475 را در سطح جهانی دارند.
همچنین در این رتبه بندی آکادمی علوم چین، پژوهشگاه مرکز تحقیقات علمی فرانسه، دانشگاه هاروارد و موسسه ملی سلامت آمریکا و مرکز تحقیقات علمی انجمن هلموتز آلمان رتبه های اول تا پنجم را کسب کرده اند.