یکشنبه 15 بهمن 1396 1998

دانشگاه تربیت مدرس در رده یک درصد موثرترین دانشگاههای جهان

بررسی اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) نشان می دهد تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین های جهان قرار گرفته اند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از پایگاه شاخص‌های اساسی علم ISI؛ دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاههای جامع در رشته موضوعی علم مواد، مهندسی و علوم کشاورزی، جزو موثرترین دانشگاه های جهان است.

دانشگاه تربیت مدرس در رده یک درصد موثرترین دانشگاههای جهان

گفتنی است پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی به شناسائی و معرفی یک درصد از پراستنادترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان در رشته های مختلف علم می پردازد. این پایگاه، علم جهان را به ۲۲ رشته موضوعی تقسیم کرده و در حال حاضر دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در ۱۶ رشته از این ۲۲ رشته موضوعی رتبه بندی شده اند.
هم اکنون در پایگاه شاخص‌های اساسی علم، تعداد ۵ هزار و ۷۰۱ دانشگاه/موسسه یک درصد برتر معرفی شده‌اند که ۵۳ مورد از آنها مربوط به ایران است، بنابراین حدود 0/9 درصد از دانشگاه‌‌ها/ موسسات یک درصد برتر جهان متعلق به ایران است.
بر این اساس، دانشگاه‌های تربیت مدرس(در رشته‌های مواد، علوم کشاورزی و علوم مهندسی)، تهران، شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا(س)، امام خمینی (ره)، بوعلی سینا، تبریز، خلیج فارس، رازی، سمنان، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شیراز، فردوسی مشهد، کاشان، گیلان، مازندران، محقق اردبیلی، یاسوج و یزد در بین دانشگاه‌های جامع در جمع موثرترین‌‌های جهان قرار گرفته‌اند.