چهارشنبه 11 بهمن 1396 1242

سالن عدالت دانشكده حقوق افتتاح شد

مراسم افتتاح سالن اجتماعات دانشكده حقوق با حضور معاون پژوهشي، مدير پژوهشي ، هيات رييسه و اعضاي هيات علمي دانشكده حقوق 11 بهمن ماه برگزار شد.

سالن عدالت دانشكده حقوق افتتاح شد

در ابتداي اين مراسم دكتر شهبازي نيا رييس دانشكده حقوق ضمن تشكر از مساعدت هاي معاون پژوهشي دانشگاه در افتتاح اين سالن اظهار داشت: دانشكده حقوق پس از تفكيك از دانشكده علوم انساني به يك سالن مجزا جهت برگزاري جلسات دفاع و نشست هاي علمي احتياج داشت كه اميدواريم با افتتاح اين سالن بتوانيم جلسات علمي خود را هر چه بهتر و بيشتر برگزار كنيم.
وي افزود: در حال حاضر با كمبود فضا براي استقرار دانشجويان دكتري در دانشكده مواجه هستيم و اميدواريم با كمك دانشگاه بتوانيم اين فضا را نيز در دانشكده ايجاد كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به طرح تحول راهبردي دانشگاه گفت: اين طرح از سال گذشته آغاز شده و طي سه مرحله در سطح ستادي دانشگاه اجرا شده است و در مرحله چهارم وارد دانشكده ها خواهد شد و ما بايد براي اين موضوع آمادگي لازم را داشته باشيم تا وظايفي كه بر عهده دانشكده ها است به خوبي اجرا نماييم.
در ادامه دكتر حبيب زاده معاون پژوهشي دانشكده حقوق به ارائه گزارش كوتاهي از دانشكده پرداخت و گفت: دانشكده حقوق در سال 92 با 5 رشته به صورت مستقل فعاليت خود را از سر گرفت و از دانشكده علوم انساني جدا شد. در حال حاضر دانشكده داراي 12 عضو هيات علمي مي باشد كه از اين تعداد 2 نفر استاد، 4 نفر دانشيار و 6 نفر استاديار هستند. تعداد دانشجويان ووردي 96 دانشكده در مقطع كارشناسي ارشد 43 نفر و در مقطع دكتري نيز 15 نفر مي باشند.
وي افزود: تمام تلاش ما بر اين است تا دانشجويان در مهلت مقرر تحصيل خود را در دانشكده به پايان برسانند و از رساله و پايان نامه خود دفاع كنند كه تعيين به موقع استاد راهنما در اين زمينه بسيار موثر خواهد بود.
در ادامه دكتر فتح الهي معاون پژوهشي دانشگاه در سخناني اظهار داشت: پذيرش دانشجويان دكتري بر اساس زمينه هاي تحقيقاتي اعلام شده از سوي اعضاي هيات علمي هر دانشكده صورت مي گيرد به همين دليل زمينه هاي تحقيقاتي اعلام شده از سوي هر دانشكده بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: دانشجويان دكتري پس از معرفي از سوي سازمان سنجش و انجام مصاحبه در گروه پذيرفته مي شوند و بايد از همان ابتدا استاد راهنما و زمينه تحقيقاتي مورد نظر دانشجو مشخص شود و به گونه اي نباشد كه دانشجو پس از 2 يا 3 سال استاد راهنماي خود را انتخاب نمايد.
معاون پژوهشي دانشگاه افزود: اميدواريم از سال آينده، دانشجويان ورودي هاي سال 97-98 دانشگاه از ابتدا ، استاد راهنماي خود را مشخص كنند و ديگر شاهد افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان نباشيم.
وي تصريح كرد: سازمان برنامه براي دانشجويان دكتري تنها به مدت 4 سال بودجه مي دهد و پس از آن دانشجويان بايد شهريه به ميزان شهريه دانشجويان نوبت دوم پرداخت نمايند كه اين موضوع بايد از ابتداي دوره تحصيل دانشجويان از سوي مديران گروهها و اساتيد راهنما به آنان اعلام شود و دانشجويان بدانند كه بايد در 4 سال تحصيلي خود تحقيق مناسب و خوبي ارائه دهند و اين موضوع مستلزم افزايش طول دوره تحصيل آنها نيست.
دكتر فتح الهي در ادامه يادآور شد: دانشكده حقوق ظرفيت خوبي براي ارتباط با دستگاه هاي اجرايي خارج از دانشگاه دارد زيرا زندگي عمومي مردم در درون اجتماع به حقوق مرتبط است و اعضاي هيات علمي بايد سعي كنند با محيط خارج از دانشگاه كار كنند و اين موضوع در دانشگاه امري ضروري است.
وي با اشاره به برنامه هاي پژوهشي دانشگاه در طرح تحول راهبردي خاطر نشان كرد:‌ دانشگاههاي ما بايد به سمت دانشگاههاي نسل سوم و كارآفرين حركت كنند و دانشگاه بايد بتواند معيشت و شكل زندگي مردم را تغيير دهد كه ما در اين راستا برنامه راهبردي دانشگاه را تدوين كرديم و پروژه هم ترازي، تدوين و در وزارت علوم مصوب شد و در لايحه بودجه، رديف بودجه نيز براي ‌آن در نظر گرفته شده است كه در اين طرح دانشگاهها بايد به سمتي بروند كه بتواند جامعه را تغيير دهند و در رده هاي ملي و منطقه اي با شهرت جهاني حركت نمايند.
دكتر فتح الهي تاكيد كرد: در راستاي اين طرح، ‌بحث ساماندهي حوزه تحقيقاتي اعضاي هيات علمي نيز مطرح است كه هر عضو هيات علمي در يك حوزه خاص معرفي شود . در پروژه هسته هاي پژوهشي هر عضو هيات علمي سرپرستي يك هسته را بر عهده مي گيرد كه اعضاي هر هسته متشكل از چند عضو هيات علمي،‌ دانشجويان پسادكتري و دكتري هستند كه اين هسته بايد ارگانيك رشد كند و به تدريج با رشد تدريجي خود باعث رشد نظام اقتصادي و اجتماعي كشور نيز بشود و به دنبال آن ارتقا در ساختار اجتماعي و توسعه پايدار معنا پيدا مي كند.
وي گفت: تاكنون 12 هسته پذيرفته شده و در حال فعاليت هستند كه به مرور اين هسته ها به 400 هسته خواهد رسيد و تمام ظرفيت دانشگاه در آن ديده خواهد شد. اين هسته ها 3 سال حمايت مي شوند و پس از آن بايد بتوانند به صورت مستقل و متكي به اقتصاد ملي، امور مالي خود را اداره كنند و پس از 5 سال به اقتصاد جهاني وصل شده و از آنجا تامين درآمد كنند.

وي افزود: طرح ديگري كه در حوزه پژوهشي در حال پيگيري است بحث دانشگاه پاك مي باشد يعني دانشگاه پاسخگو، اشتغال زا و كارآمد كه واژه پاك به معناي دانشگاه سبز و نيز به معناي آموزه هاي ديني و ايجاد حيات طيبه و پاك براي مردم نيز هست كه اين دو پروژه در حوزه پژوهشي مي تواند دانشگاه را از وضع موجود و دانشگاه هاي نسل دوم طي 10 سال به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم ارتقا دهد.
در ادامه دكتر جعفريان مدير پژوهشي دانشگاه نيز در خصوص برنامه تحقيقاتي اعضاي هيات علمي در افق 5 ساله اظهار داشت: در اين زمينه ما در حال طراحي بسته هاي تشويقي هستيم تا اساتيدي كه برنامه هاي خود را ارائه كردند بودجه هاي پژوهشي تشويقي براي دانشجويان خود دريافت كنند.
وي با اشاره به برنامه هاي موج چهارم طرح تحول راهبردي گفت: در برنامه تحول راهبردي دانشگاه 37 كلان پروژه براي دوره ده ساله تعريف شده است كه از ان تعداد 16 پروژه مربوط به حوزه پژوهش است كه در هر ترم براي هر يك از اين روال ها بسته هاي موفقيتي تعريف مي شود كه خوشبختانه اين بسته ها در حوزه پژوهش داراي موفقيت بسيار خوبي بوده است و در موج چهارم،‌ پروژه هاي طرح تحول راهبردي با تاكيد بر دانشكده ها خواهد بود و نمايندگان هر دانشكده روال ها و بسته هاي موفقيت مربوط را تعريف مي كنند و مسئوليت و پذيرش آن را بر عهده مي گيرند تا در افق 10 ساله به سرانجام برسد.
در ادامه اعضاي هيات علمي دانشكده حقوق به بحث و تبادل نظر و بيان برخي از مسائل و مشكلات آموزشي و پژوهشي پرداختند.