سه‌شنبه 10 بهمن 1396 832

ارائه مدلی کاربردی برای برنامه‌ریزی توسعۀ شبکۀ برق و گاز طبیعی

پژوهشگران گروه مهندسی قدرت دانشگاه، مدلی سه‌سطحی برای مسالۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شبکۀ برق و گاز طبیعی در حضور هاب‌های انرژی ارائه کردند که نتایج شبیه‌سازی‌ها کاربردی بودن آن را نشان می‌دهد.

ارائه مدلی کاربردی برای برنامه‌ریزی توسعۀ شبکۀ برق و گاز طبیعی

با توجه به مزایای فراوان گاز طبیعی و تاثیر آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده از آن به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی به دلیل بازدهی بالایی که واحدهای تولید همزمان برق و گرما دارند، استفاده از آنها برای تأمین بارهای حرارتی منطقه‌ای در کنار بارهای الکتریکی رو به افزایش است. این امر پیوستگی شبکه‌های برق و گاز طبیعی را بیش از پیش کرده و مسائلی را در بهره‌برداری و طراحی شبکه ایجاد می‌کند.
مهندس شهاب کرم دل که این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی انجام شده است، ضمن بیان مقدمه فوق در خصوص مدل ارائه شده در این تحقیق گفت: این پایان‌نامه مدلی سه‌سطحی برای مسالۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شبکۀ برق و گاز طبیعی در حضور هاب‌های انرژی ارائه می‌کند که در مقابل عدم قطعیت سقف تولید نیروگاه‌ها، بار الکتریکی پیش‌بینی شده و توان تولیدی منابع انرژی تجدیدپذیر مقاوم است.
وی افزود: در سطح اول، هزینۀ سرمایه‌گذاری در زیرساخت انتقال برق و گاز کمینه می‌شود؛ در سطح دوم بدترین حالت پارامترهای دارای عدم قطعیت تعیین می‌گردد و در سطح سوم هزینۀ متوسط سالانۀ بهره‌برداری از سیستم تحت این شرایط به حداقل رسانده می‌شود. برای حل این مدل، ابتدا با شرایط KKT مساله به دوسطحی تبدیل شده و سپس مسالۀ حاصل با الگوریتم CCG به مسالۀ رهبر و پیرو تجزیه می‌شود و از طریق حل تکراری این دو مساله، جواب بهینه به‌دست می‌آید.
کرم دل در پایان تصریح کرد: نتایج شبیه‌سازی حاکی از کاربردی بودن مدل پیشنهادی در این پایان‌نامه است.
گفتنی است این پژوهش با راهنمایی دکتر محسن پارسامقدم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه انجام شده است.