چهارشنبه 27 دی 1396 2426

کارگاه آشنایی با طرح چشمه نور ایران و کاربردهای آن

دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی و طرح چشمه نور ایران کارگاه یک روزه ای با عنوان آشنایی با شتابگر ملی ایران و کاربردهای آن برگزار میکند

کارگاه آشنایی با طرح چشمه نور ایران و کاربردهای آن

1- موضوع کارگاه:
" آشنایی با طرح چشمه نور ایران و کاربردهای آن"

2- محورهای کارگاه:
- طرح چشمه نور ایران، نوری تازه بر علم کشور
- آشنایی با شتابگر سنکروترون و تابش سنکروترونی
- کاربردهای تابش سنکروترون در علوم، مهندسی و پزشکی
- چالش ها و فرصت های پیش رو در ساخت و بهره‌برداری از شتابگر سنکروترونی با گسیلندگی کم

3- سخنرانان کارگاه:
جواد رحیقی: استاد فیزیک تجربی پژوهشگاه دانش های بنیادی(IPM)، مدیر طرح چشمه نور ایران، رییس کمیته آموزش پروژه سزامی (سنکروترون خاورمیانه)
مرتضی جعفرزاده: هماهنگ کننده فنی طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی
احسان سلیمی: سرگروه خطوط باریکه/ آموزش و ظرفیت سازی طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی
آتیه زمانی: پژوهشگاه دانش های بنیادی


4- مخاطبین کارگاه:
دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان رشته‌های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی، علم مواد، باستان‌شناسی، نانوفناوری، داروسازی، الکترونیک و مخابرات، محیط زیست.


5- هزینه کارگاه
پانصد هزار ریال برای هر نفر

6- پوستر کارگاه
دریافت


7- ثبت نام در کارگاه
ورود به بخش ثبت نام