شنبه 9 دی 1396 1143

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر برگزار مي شود

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر از سوي انجمن علمی فلسفه دین ایران و با همکاری گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر برگزار مي شود

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر با موضوع فلسفه دین مقایسه¬‌ای (تطبیقی)، مبانی و مسائل روزهای ۱۷ و۱۸ بهمن ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
چیستی فلسفه، دین مقایسه¬‌ای، امکان و تحقق فلسفه دین مقایسه¬‌ای، روش فلسفه دین مقایسه¬‌ای، پیش فرض‌های فلسفه دین مقایسه¬‌ای و فواید فلسفه دین مقایسه‌ای از جمله مبانی ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر مي باشد.
در این همایش به مسائلی چون تعریف دین، مفهوم خدا یا امر متعالی، براهین اثبات خدا / امر قدسی، تجربه دینی و وحی، زندگی پس از مرگ (جاودانگی انسان)، مساله شر، عقل و ایمان، رابطه خدا و طبیعت (نسبت خدا و جهان) و زبان دین پرداخته می شود.
گفتني است مهلت ارسال اصل مقالات برای این همایش ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶ است.